Annamaya Kosha

 

Volgens de Vedanta is de gehele grofstoffelijke en subtiele wereld geschapen voor de vreugde en bevrijding (moksha) van de jivatman (jiva), de individuele ziel, die in ayodhyapuri verblijft, het stoffelijke lichaam van de mens. Atmapuri Ayodhya, de stad van atman, het fysieke lichaam, is de verblijfplaats van het eigen Zelf.

 

Het grove, fysieke lichaam dient als stut en steun voor de astrale (manomaya kosha en vijnanamaya kosha) en causale (anandamaya kosha) omhulsels, die instrumenten zijn om bevrijding van de boeien van onwetendheid en gehechtheid aan de wereld te bereiken.

Annamaya kosha bestaat uit de wisselwerking van de vijf mahabhuta's (grove elementen) akasa (ether), lucht (vayu), tejas (vuur), jala (water) en prithivi (aarde).

De elementen zijn vijf staten (tattva's) van prakrti (materie). De mahabhuta's worden doordrongen door vijf subtiele elementen (tanmatra's).

Annamaya kosha dankt haar vitaliteit (prana) aan het pranamaya kosha

Pranamaya kosha (vitaliteitsomhulsel, vitale lichaam) is in de Vedantaleer binnen het hindoeïsme het lichaam dat annamaya kosha (het grofstoffelijk fysiek lichaam) steunt door het van levenskracht prana) te voorzien. Het 'doordringt het fysieke omhulsel, doorademt het van binnen en van buiten' door opname van lucht bij het ademhalen, giet er leven in en houdt het leven in stand.

Pranamaya kosha bestaat uit het door de guna sattva (harmonie) overheerste element lucht (vayu) en omhult als een ijle sluier manomaya kosha (denk-omhulsel), vijnanamaya kosha (intellect-omhulsel) en anandamaya kosha (zaligheidsomhulsel). Het kan daarom ook luchtlichaam genoemd worden.

Pranamaya kosha bestaat uit tien pranas: vijf hoofd-prana's en vijf sub-prana's.

 

De vijf hoofd-prana's zijn: Apana, Samana, Prana, Udana en Vyana. De vijf sub-prana's zijn: Devadatta, Krikala, Kurma, Naga en Dhananjaya.

Na het overlijden gaat pranamaya kosha op in zijn oorzaak, het element lucht.

De derde laag van ons bestaan is de Manomaya Kosha. Manas betekent geest.

 

De Manomaya Kosha heeft betrekking op je geest, je gedachten, emoties en je zenuwstelsel. Het gaat hierbij vooral om het verwerken van gedachten op een lager niveau. Onze ingeprogrammeerde reacties, emoties en denkpatronen. Oftewel, de automatische piloot.

Bij veel mensen is de Manomaya Kosha overactief. Onze gedachten en ons zenuwstelsel zijn uit balans. Het wordt te veel gestimuleerd door de prikkels van de wereld om ons heen.

Met Yoga en meditatie kunnen we deze laag, en daarmee onze gedachten, emoties en ons zenuwstelsel weer in balans brengen.

Het vierde lichaam is vijnanamaya kosha,  ons intellectuele lichaam. Hierin zijn onze intelligentie en onderscheidingsvermogen gehuisvest.

 

Vijnana heeft te maken met transcendentie, dus met wat je geestelijk kunt waarnemen buiten of boven het reguliere, menselijke denkraam. Het gaat hier om het ervaren van wat het dagelijkse, aardse gebeuren overstijgt. 

 

In dit denken bestaat geen ruimte voor ego, het richt zich op het welzijn van allen. Dit lichaam ontsluit zich als het ware vanzelf en komt voort uit harmonie en balans van in de bovenliggende lichamen.

 

Deze toestand wordt bereikt door meditatie en zelf reflectie, de aanwezigheid van goed gezelschap en belangeloze dienstbaarheid aan anderen.

Anandamaya kosha

Het vijfde lichaam bestaat louter uit geluk en is anandamaya kosha, het lichaamsomhulsel van gelukzaligheid. Ananda betekent geluk of gelukzaligheid. In het Engels zou je het woord vertalen met bliss. In dit omhulsel zijn de vorige vier wel aanwezig maar leveren geen zorgen meer op. Hier is sprake van een blijvend contact met het alomvattende.

 

Tijd en ruimte spelen geen rol meer en een eeuwigdurende glimlach kenmerkt deze staat. Van dit lichaam wordt gezegd dat het zich bevindt in een geheime ruimte van ons hart,  rechts naast ons fysieke hart.

 

Het heeft niets nodig om geluk voort te brengen aangezien geluk de natuurlijke zijnstoestand ervan is.

De balans in de eerste vier lichamen wordt verfijnd tot voeding voor dit lichaam. Van nature is dit lichaam vreugdevol en oprecht, maar het is nog niet het laatste niveau.

Wie wij ten diepste zijn

Volgens de yoga filosofie ligt achter anandamaya kosha de waarheid verscholen van wie wij ten diepste zijn, nl Atman.

 

Hatha yoga richt zich in eerste instantie op het verbinden van de eerste twee kosha’s met de bedoeling onze energie balans te optimaliseren.

 

Dus gezonde voeding, een juiste instelling, regelmaat , ademhalingsoefeningen en yogahoudingen om hiermee de fysieke gezondheid sterker te maken.

 

Als dat wordt bereikt wordt dit doorgegeven aan de onderliggende kosha’s en zal ook de geest tot rust komen.

 

De gedachten verstillen en uiteindelijk komen we bij onze kern terecht. We beschikken over meer vitaliteit en zullen harmonieuzer in het leven staan

koshas3-1024x743.jpg